Wejście

OPIS

działania Planu Krakowa

Plan Krakowa składa się z 2-ch części: planu zasadniczego i mapek - zoom. Część zasadnicza to "Mapa poglądowa" i "Plan Centrum Krakowa" oraz "Spis ulic" obejmujący wszystkie ulice Krakowa i sąsiednich gmin. Składa się ona z kart obejmujących małe fragmenty miasta. Do poszczególnych kart wchodzimy przez kliknięcie w interesującym nas niejscu na "Mapę poglądową" lub "Plan Centrum Krakowa". Innym sposobem wejścia na odpowiednią kartę jest otworzenie spisu ulic i kliknięciu na szukaną nazwę ulicy.
Np.:

Przejście na sąsiednie karty odbywa się przez kliknięcie na strzałki kierunkowe znajdujące się na obrysach kart (np:).
Na kartach Planu Krakowa i szczegółowego Planu Centrum Krakowa można oglądnąć ciekawsze obiekty.
Np.:

Opis nagłówka

Wejście