Objaśnienia znaków
do planu Krakowa

Granica miasta.

Granica gmin.

Autostrady, ulice główne -  przelotowe.

Ulice główne, ulice drugorzędne.

Ulice inne -

Ulice jednokierunkowe.

Ulice o ograniczonym ruchu pojazdów.

Strefy ruchu pieszego.

Drogi polne i leśne.

Alejki i ścieżki.

Numery dróg - międzynarodowe, krajowe
i wojewódzkie.

Lotniska.

Dworce autobusowe.

Stacje benzynowe.

- dotyczy planu Centrum.

Parkingi.

Postoje taksówek

Strefa płatnego parkowania.

Koleje ze stacjami.

Szybki tramwaj z przystankami (w budowie).

Tereny zabudowane, numery domów.

Tereny przemysłowo-magazynowe

Ważniejsze obiekty zabytkowe.

Wybrane obiekty użyteczności publicznej.

Lasy i parki.

Ogrody i ogródki działkowe.

Cmentarze.

Pozostałe tereny zielone.

Łąki.

Inne tereny.

Kościoły.

Kaplice.

Klasztory.

Cerkwie.

Synagogi.

Pomniki.

Miejsca pamięci narodowej.

Kopalnie.

Muzea.

Grodziska.

Skanseny.

Teatry.

Kina.

Amfiteatry.

Informacja turystyczna.

Szpitale.

Pogotowie ratunkowe.

Apteki.

Policja.

Poczta.

Konsulaty.

Straż pożarna.

Szkoły
Dotyczy planu Centrum.

Szkoły podstawowe.

Gimnazja.

Szkoły średnie.

Hotele.

Zajazdy.

Motele.

Domy wypoczynkowe
i uzdrowiska.

Schroniska młodzieżowe.

Campingi.

Pola biwakowe.

Baseny kąpielowe.

Baseny kryte.

Korty tenisowe.

Kąpieliska.

Przystanie.

Ośrodki sportów wodnych.

Żródła.

Stadniny koni.

Leśniczówki.

Ogrody zoologiczne.

Ogrody botaniczne.

Punkty wysokościowe.

Jaskinie.

Skarpy.

Rezerwaty przyrody.

Parki i pomniki przyrody.

Punkty widokowe.

Granice parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody.

Szlaki turystyczne.

Trasy rowerowe.